Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Belangrijk bericht voor examenkandidaten over gebruik 'woordenboek'!

03.05.2017 Er is een 'woordenboek' op de markt dat leerlingen NIET mogen gebruiken bij hun examens. Lees dit bericht a.u.b. zorgvuldig.

Bericht voor de examenleerlingen en hun ouder(s) / verzorger(s)

Gisteren kwamen er geruchten naar buiten over het gebruik van een nieuw woordenboek tijdens het centraal examen. Het betreffende woordenboek wordt aangeboden via de site www.examenoverzicht.nl. Het College voor Toetsen en Examens geeft aan dat het gebruik van dit woordenboek niet is toegestaan.

Hieronder kunt u de officiële mededeling van het College voor Toetsen en Examens lezen.

Ruis over 'woordenboek Nederlands' als toegestaan hulpmiddel

1 mei 2017                                                                                                                                                                             Op 30 april verscheen op de website www.examenoverzicht.nl een bericht met als kop ‘Legaal spieken op het eindexamen’. In dit bericht wordt melding gemaakt van twee 'woordenboeken' die zouden zijn toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen. De bedoelde documenten, die op de genoemde website gepubliceerd zijn, zijn echter geen woordenboeken. Het blijkt te gaan om lijsten met omschrijvingen van vakinhoudelijke begrippen die een leerling moet kennen. Deze documenten, die hierboven zijn afgebeeld, zijn om die reden uiteraard NIET toegestaan als hulpmiddel tijdens de centrale examens. Dit bericht is ook na te lezen via de volgende link: https://www.examenblad.nl/nieuws/20170501/ruis-over-woordenboek-nederlands

De door onze docenten Nederlands aanbevolen woordenboeken mogen wel gebruikt worden als hulpmiddel bij het centraal examen (Van Dale Middelgroot woordenboek Nederlands en Koenen Woordenboek Nederlands), evenals Prisma Handwoordenboek en Prisma Pocketwoordenboek.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Mayke Bruggink (Examensecretaris Lyceum de Grundel)

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief