Checklist

20.11.2017 Brugklasleerlingen Sanne en Kyra hebben de school gecheckt op punten die zij belangrijk vinden.