Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dome-dag: learning by doing!

31.05.2017 Vakoverstijgend project handvaardigheid en wiskunde in 1Gym levert Dome op.

Zoekend naar vakoverstijgende leerdoelen is in het begin van het schooljaar gestart met het kijken naar raakvlakken tussen handvaardigheid en wiskunde in klas 1Gymnasium. Grondvormen en basisvormen waren daarbij leidend en werden in de wiskundelessen geanalyseerd. Bij handvaardigheid is de klas in zes groepen ingedeeld en elke groep deed onderzoek naar de constructiemogelijkheden van een 'dome' door het bouwen van een maquette met behulp van satéprikkers, plakband, touwtjes, paperclips et cetera. De principes van een Dome zijn immers gebaseerd op driehoeken – en hoe werkt dat bouwen met behulp van die driehoeken dan in de 'praktijk'? Meteen werd duidelijk dat een dergelijke project alleen kan slagen met een goede samenwerking.

Tijdens dit maquette-onderzoek en bouwproces is aangekondigd dat een van de zes uitkomsten na klassikale verkiezing zou worden uitvergroot tot het bouwen van een heuse, grote dome met behulp van bamboestokken. Aangezien bij het slot van de maquette-bouw het weer al te slecht werd, is het bouwen daarvan uitgesteld tot de lente.

Na een aantal voorbereidende lessen is op donderdag 11 mei tenslotte na het derde lesuur door de leerlingen van 1gym aan deze grote dome gebouwd, waarvan het resultaat nu nog zichtbaar is op het grasveld voor De Grundel. Het grote sturende principe van die dag was dat de leerlingen dit project zelfsturend tot stand zouden brengen en dat de docenten zich er zo weinig mogelijk mee zouden 'bemoeien': met andere woorden: ‘learning by doing’.

Het bouwproces vereiste inzicht in de grondstructuur van het bouwen van een dome, een goede samenwerking, een goede logistieke organisatie, een adequate vertaalslag met de maquette als leidend vormgevend principe naar deze vergrote uitwerking met bamboestokken van 150 cm. Kortom: allerlei aspecten zijn op deze dag aan de orde gekomen.

Uiteindelijk is de bouw van de dome gerealiseerd en hebben de leerlingen hiermee een zeer zinvolle en ook zeer gezellige dag van gemaakt.

Erwin Mathijsen (docent handvaardigheid)

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief