Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Thema-avond 8 februari voor ouders over internet en sociale media door theatergroep PlayBack

25.01.2017 Voorstelling 'Log in' over o.a. cyberpesten op sociale media en hoe je daarover met je kind kunt communiceren. Sluit aan bij themalessen klas 1 en 2, dus zeer geschikt voor ouders van onderbouwleerlingen, maar ook overige ouders zijn van harte welkom!

Internet biedt jongeren een wereld waar ze hun eigen gang kunnen gaan. Internet levert een zeer grote, niet meer weg te denken bijdrage aan zowel de cognitieve als sociaal emotionele ontwikkeling op divers gebied van jongeren in de maatschappij. Het is een plek om vrienden te ontmoeten, verliefd te worden en relaties te beginnen. Maar door de anonimiteit van dit medium kleven er ook risico’s aan, zoals cyberpesten, intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

De leerlingen van ons lyceum volgen het derde trimester tijdens de mentorlessen een themaproject. Gedurende dit project staat social media centraal in klas 1 en verslaving in klas 2. Er is tijdens het project o.a. aandacht voor informatievaardigheden en mediawijsheid, groepsvorming, het maken van keuzes, bewustwording en culturele vorming.

Om u handvatten te geven om uw kind beter te kunnen begeleiden bij haar/zijn keuzes omtrent internet en sociale media, biedt Lyceum de Grundel in samenwerking met Theatergroep PlayBack op 8 februari a.s. de thema-avond Log In aan. Tijdens deze avond nemen twee acteurs van theatergroep PlayBack u mee in de belevingswereld van uw kind.

PlayBack speelde inmiddels voor meer dan 130.000 jongeren en heeft veel ervaring met ‘communiceren met pubers’. De theatergroep speelt tijdens de thema-avond scènes ‘aan de keukentafel’ over herkenbare situaties en dilemma’s. Naar aanleiding daarvan volgt een open discussie onder leiding van een professionele gespreksleider, waarbij u tips krijgt aangereikt om de communicatie tussen u en uw kind te bevorderen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: contact maken, vertrouwen geven, open belangstelling tonen, groepsdruk en weerbaarheid.

Enkele reacties van ouders die eerder aanwezig waren:

• “Wat een fantastische avond: leerzaam, inspirerend, herkenbaar! Enthousiaste acteurs en gespreksleidster, die zo knap ouders en pubers voor ons neerzetten”                                                                                                                                                       • “Het was meteen al zo echt. Ik was in gesprek met de acteur en pas na een tijdje realiseerde ik me dat het mijn eigen zoon helemaal niet was!”                                                                                                                                                                    • “Ik ben mij meer bewust van wat er omgaat in het hoofd/de gevoelens van mijn kind en over de relatie tussen kind en ouder” Wij nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen. Ook ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van leerjaar 3 t/m 6 zijn van harte welkom.

De ouderavond vindt plaats op: woensdag 8 februari 2017. Inloop vanaf 19.00 uur. De voorstelling begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur.

Na de voorstelling wordt u de gelegenheid geboden om in gesprek te gaan met onze zorgcoördinator Leo Sand en onze sociale media-deskundige Claudia Kuiper.

U kunt zich aanmelden voor deze thema-avond via de link in de mail die u heeft ontvangen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief