Algemene schoolbijdrage 2016 - 2017

 

Bibliotheek/mediatheek/leerwerkhuis/gebruik atlas
  e.d.

€ 3,00

Niet lesactiviteiten (o.a. vieringen)

€ 4,00

Algemene culturele en sportieve vorming

€ 15,00

Oudervereniging

€ 1,50

Leerlingenvereniging

€ 1,50

Totaal

€ 25,00


 

Klik hier voor de schoolkosten Lyceum de Grundel schooljaar 2016-2017.