CE geschrapt, SE's gaan door

25.03.2020 Eindexamenkandidaten: komende week wordt er op school overlegd over het PTA en de schoolexamens.

Gisteren is iedereen middels een brief van Carmel geinformeerd over de huidige stand van zaken. Dat betekent dat er nu op alle scholen overlegd wordt hoe de laatste SE's en mondelingen worden afgenomen. Uiteraard wordt er een nieuw rooster gemaakt. Zodra daar helderheid over is, wordt er gekeken naar de toetsafname en kwalitatieve borging van de lesstof voor klas 1 t/m 5.

We willen iedereen op het hart drukken om de lesstof dagelijks bij te houden. Wordt vervolgd.