Filosofen naar de rechtbank in Almelo!

05.09.2019 Leerlingen met het vak filosofie bezochten afgelopen week de rechtbank in Almelo.

De wet en de ethische omgang daarmee staan vaak op gespannen voet met elkaar. Bij het vak filosofie wordt dieper ingegaan over wat er soms wel en niet kan. Al eeuwenlang bestaat er een grijs gebied waarover geen eenduidige informatie bestaat. Beroemde wijsgeren en andere filosofen bogen en buigen zich nog steeds over dergelijke kwesties. Ook leren leerlingen hun eigen grenzen stellen: wat is oké en wanneer ga ik te ver?

 

Om theorie en praktijk samen te brengen trok filosofiedocent M. Jorink er op 4 september met de leerlingen uit klas 5 en 6 met filosofie in het vakkenpakket naar de rechtbank in Almelo om te bekijken hoe het recht in Nederland zegeviert. Het werd een heel geslaagde ochtend!