Theatergroep 'Grundel op de planken' volop aan het repeteren!

27.11.2019 De theatergroep 'Grundel op de planken' repeteert flink voor voorstelling in Schouwburg Hengelo!

Theatergroep ‘de Grundel op de Planken’ is al sinds begin dit schooljaar elke vrijdagmiddag actief in de mediatheek van half drie tot ongeveer kwart over vier met repetities voor het grote theaterstuk. 

De theatergroep gaat wekelijks de vloer op onder de bezielende leiding van een regisseuse en een begeleidende docent: respectievelijk Jolanda Stelma-Gooiker en Claudia Kuiper-Nijhuis. Zij zijn met de leerlingen begonnen zonder vooraf uitgeschreven teksten en gaandeweg ontstaan er teksten voor een serie sketches binnen het thema ‘schoolleven door de jaren heen’.

De voorstelling kunt u gaan zien op dinsdag 19 mei 2020 in Schouwburg Hengelo. We raden u aan om deze datum alvast in uw agenda te noteren!

 Voor geïnteresseerde leerlingen: de theatergroep is nog op zoek naar dansers. Je kunt voor meer informatie over de theatergroep terecht bij mevrouw Kuiper.

Geïnteresseerde ouders en/of  collega’s die een bijdrage willen leveren van welke aard dan ook (ideeën, materialen, kennis en kunde enz.) kunnen contact opnemen met Claudia Kuiper-Nijhuis, email: c.kuiper@carmelhengelo.nl