Jonge planologen onderzoeken Hengelo

05.12.2018 Voor het vak aardrijkskunde in 6V trokken leerlingen eropuit om onderzoek te doen naar diverse wijken in Hengelo.

Op vrijdag 14 december gingen leerlingen uit 6V met aardrijkskunde in hun pakket Hengelo in om buurtprofielen te maken. Dit deden ze in het kader van het eindexamenonderwerp Wonen in Nederland. Ze waren deze dag bezig een profiel op te stellen van de bewonerskenmerken en woningkenmerken van de verschillende wijken.

Bij bewonerskenmerken dienden ze informatie te achterhalen over onder andere. huishoudensgrootte, etniciteit en inkomen. Bij Woningkenmerken gaat het om zaken als ouderdom, woningtype, waarde, etc. Daarnaast moest in de uiteindelijke verslaglegging informatie worden opgenomen over voorzieningen niveau, veiligheid en stadvernieuwing. De leerlingen opereerden in groepjes waarbij ze een deel van de dag ter plekke in de wijk waren en een ander deel op school aan de slag konden met de verwerking.

Tijdens het onderdeel stadsgeografie was ook aandacht voor het Actieplan voor de vitale Hengelose binnenstad. Een bijzonder leerzame en leuke dag was het!