Schoolexamens 5havo en 6vwo gaan door!

18.03.2020 Dit bericht is voor leerlingen van 5H en 6V en hun ouders. De schoolexamens voor 4havo gaan voorlopig NIET door.

Dit bericht is alleen bestemd voor leerlingen 5H, 6V. Dit bericht geldt niet voor 4H!

 

Aan: examenkandidaten uit 5H, 6V en hun ouders.

 

Beste eindexamenkandidaat, geachte ouder,

 

De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten.  De overheid verwacht van de scholen dat ze alsnog de schoolexamens gaan afronden. Over het afnemen van de schoolexamens gaat dit bericht.

 

Rooster

Vanaf volgende week hervatten we de afname van schoolexamens. Gelijk met dit bericht wordt het rooster van de schoolexamens in Zermelo gepubliceerd.

 

Gezondheid 1

Vanwege de gezondheid van de kandidaten en de docenten worden de examens afgenomen in de gymzalen en de aula. Deze zijn zo ingericht dat we ruimschoots voldoen aan de richtlijnen van het RIVM m.b.t. de afstand die tussen mensen betracht moet worden.

 

Gezondheid 2

Mocht je als leerling echter klachten hebben als keelpijn, neusverkouden, hoesten, koorts, - kortom de symptomen die door de overheid gehanteerd worden om het advies thuis blijven te geven – dan verzoeken we je met klem om thuis te blijven en niet naar school te komen. We zullen in een later stadium ons uiterste best doen om ook jou aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen te laten deelnemen. Maar gezondheid gaat nu eenmaal boven alles. Vanzelfsprekend hebben we deze instructie ook aan onze collega’s gegeven.

 

Ziekmelding

In geval van een ziekmelding moet je dit telefonisch doorgeven. De receptie is iedere dag telefonisch bereikbaar. In geval van meerdere ziekte dagen, dan graag iedere dag dit doorgeven! Dit om twee redenen: a. een goede administratie van afwezige leerlingen bij dit officiële examenonderdeel en de herkansingsregeling b. een accurate registratie van ziekmeldingen om de overheid met aantallen van dienst te zijn.

 

Tot slot

We beseffen dat dit voor jou als examenkandidaat en voor u als ouder een vreemde en hectische periode is. Met het begrip van allen voor allen komen we samen een heel eind. Leerling, ouder, docent, ondersteunend personeel op de school: samen kunnen en zullen we deze situatie het hoofd bieden.  We wensen jou als examenkandidaat veel succes met de komende schoolexamens. We berichten je later over hoe we je gaan ondersteunen in de richting van het centraal examen.

 

Namens heel team Lyceum de Grundel,

 

Met vriendelijke groet,

 

T.S. (Teus) de Vries

teamleider ad interim

 

Lyceum de Grundel

Grundellaan 36

7552 ED  Hengelo

(074) 245 77 77