Steun Stichting Jeugd en Cultuur De Grundel!

25.10.2020 Steun ons zodat we cultuur mogelijk kunnen maken op school!

Stichting Jeugd en Cultuur De Grundel heeft uw hulp nodig! Maak cultuur mogelijk op school

 

De Stichting Jeugd en Cultuur De Grundel zet zich al jaren in voor het steunen van culturele activiteiten op onze school. Zo heeft de Stichting Jeugd en Cultuur De Grundel de mobiele licht- en geluidsinstallatie aangeschaft. Daar hebben wij op school allemaal veel plezier van. Ook maakte ze de cursussen Licht en Geluid mogelijk, cursussen die al jaren herhaald worden. De leerlingen die de cursus volgen verrijken hun kennis en doen de school een groot plezier met hun kennis. Ze zorgen voor goed licht en geluid tijdens verschillende activiteiten, zoals een schoolfeest of een muziek- of toneelavond.

Zo heeft de Stichting dankzij een bijdrage ook gezorgd voor theaterprojecten door leerlingen met een voorstelling in de schouwburg. Een mooie ervaring! Tevens zijn er met hulp van de Stichting slaginstrumenten aangeschaft ten behoeve van de muzieklessen. De Stichting wil ook steun kunnen verlenen aan de activiteiten als Grundel op de Planken. Dit is een initiatief van de toneelclub die ook de organisatie doet van dans- en muziekavonden. Kortom, een Stichting die culturele activiteiten mogelijk wil maken, een mooi streven!  

Om voor onze school bovenstaande activiteiten mogelijk te maken heeft de Stichting uw donaties nodig. Draagt u de verschillende culturele activiteiten op de Grundel een warm hart toe, dan vragen we u om een bijdrage. Zelfs met een bedrag als 5 euro is de Stichting al blij. U kunt uw bijdrage storten op: rekeningnummer: NL 21 ABNA 0846 5981 40, t.n.v. Stichting Jeugd en Cultuur de Grundel.

Hartelijk dank!

 

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=j788WqFseb0