4vwo-leerlingen van 9 t/m 12 mei op uitwisseling naar Borken

09.05.2016 Logeren in een gastgezin, lessen volgen in het Duits, de omgeving ontdekken en naar de RTL-studio's.

In toenemende mate kopen, wonen en werken mensen over de landsgrenzen. Voor ons is de Euregio daarin belangrijk. Het Duits heeft meer native speakers dan welke taal ook in de Europese Unie. Daarnaast spreken ongeveer tachtig miljoen mensen het als tweede taal. Ook voor onze leerlingen vinden wij het belangrijk dat zij de Duitse taal goed kunnen begrijpen en spreken. Wij hechten daarom aan onze uitwisselingsprogramma’s.

Dit schooljaar is er wederom voor leerlingen uit de vierde klas de mogelijkheid deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma met een school in Duitsland. Het betreft het Gymnasium ‘Remigianum’ in Borken (Westfalen). De leerlingen verblijven van 9 tot en met 12 mei in het gezin van de uitwisselingspartner. De deelnemende Duitse leerlingen doen allemaal eindexamen in het vak Nederlands. De Grundelieren nemen met hun uitwisselingspartner deel aan een Duits programma rond het thema media. Een zeer interessant onderdeel van het programma is onder meer een bezoek aan de RTL-studio’s in Keulen. Ook kunnen de leerlingen een aantal lessen volgen; die zijn heel anders dan bij ons!

Het programma is zowel in taalkundig als cultureel opzicht educatief van opzet, maar biedt daarnaast voldoende ruimte voor kennismaking en ontspanning. Deelname biedt een unieke mogelijkheid om kennis te maken met het Duitse schoolsysteem, het dagelijks leven in een Duitse familie en is een manier om spelenderwijs de kennis van de Duitse taal te vergroten.

Het tegenbezoek, waarbij de deelnemende Grundel-leerling zijn of haar partner thuis ontvangt, zal in het volgende schooljaar (in klas 5) plaatsvinden.

Greta Pluim (docent Duits)