Veiligheid gezondheid omtrent schoolexamens

19.03.2020 In dit bericht lees je welke maatregelen je moet opvolgen om voor jezelf en anderen veilig de schoolexamens te maken.

ALLEEN BESTEMD VOOR 5HAVO EN 6VWO:
Beste eindexamenkandidaat, geachte ouder,
In aansluiting op mijn eerdere bericht over de Schoolexamens van volgende week vraag ik jullie/uw aandacht voor de volgende belangrijke
informatie.
Aantallen leerlingen per ruimte fors lager
Het toetsrooster is aangepast om een nog grotere veiligheid te creëren i.v.m. jullie gezondheid en die van de docenten. Dat hebben we gedaan door de aantallen leerlingen in één ruimte enorm te verkleinen.
Het voert te ver om dit schrijven de details daarvan op te sommen, maar de richtlijnen van het RIVM worden hiermee ruimschoots gehaald. In de aula bijvoorbeeld, waar op een normale dag ongeveer 300 leerlingen zich bewegen, worden nu enkele toetsen afgenomen met maximaal 30 leerlingen, in de gymzaal enkele toetsen met maximaal 26 leerlingen, in andere ruimtes zijn aantallen nog veel kleiner. Dat doet een enorm beroep op de hoeveel heid surveillanten, maar we hebben de zaak toch rond kunnen krijgen. Ook bij de looppaden is de afstand van 1,5 meter in acht genomen.
Het aangepaste rooster is rond 16.00 uur gepubliceerd op Zermelo.

Binnenkomst en vertrek!

Hierbij doen we een dringend beroep op jullie eigen discipline! Hier kort de aanwijzingen die ervoor zorgen dat de zaak goed verloopt:

  1. Gebruik alleen de ingang bij de fietsenstalling (want in de aula worden toetsen afgenomen).

  2. Kom ruim, ruim op tijd (want dit voorkomt groepsvorming bij de ingang van aula, gymalen, en gangen).

  3. Houd zelf continu afstand tot je medeleerlingen en de docenten. Ga dus 1 voor 1 naar binnen en vertrek 1 voor 1.

  4. Volg de aanwijzigingen van docenten.

  5. Indien je twee toetsen op een dag hebt: ga tussendoor naar huis en blijf niet op school hangen. Een uitzondering voor hen die van ver moeten komen op de fiets: voor jullie is de mediatheek beschikbaar om de tijd tussen twee toetsen te overbruggen. Maar ook hier: ga niet samen aan tafel een toets evalueren, hoe verleidelijk dat ook is. Houd afstand.

  6. Lever je toets niet zelf in: de docenten halen deze na afloop van de tafels. Zij zullen aangeven wat waar moet liggen. 


Vanzelfsprekend gelden de overige zaken die ik in mijn eerdere bericht al stelde over ziek thuis blijven en ziekmeldingen onverminderd.

Nogmaals een succesvolle toetsweek toegewenst!

met vriendelijke groet,

Teus de Vries
teamleider ad interim