Brugklas

Het is een spannende periode, de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Huiswerk, een groot gebouw, in plaats van de oudste zijn bij de jongste leerlingen horen, allemaal verschillende docenten, schoolfeesten, nieuwe vrienden maken...

Er komt nogal wat op je af in de brugklas. Dat beseffen we heel goed en daarom nemen we de eerste weken ruim de tijd om je te laten wennen. Die eerste tijd draait het er vooral om dat je je thuis gaat voelen bij ons op school. We willen je rustig laten wennen aan alle nieuwigheden, aan alle uitdagingen die er op je afkomen, aan docenten, klasgenoten en het gebouw.

Kortom, we zorgen voor 'een zachte landing'. De klassenmentor heeft hierbij een heel belangrijke rol. Je kunt altijd bij hem of haar terecht als je vragen hebt of met iets zit. Ook je ouders kunnen altijd bij de school terecht met vragen of opmerkingen, bijvoorbeeld bij de mentor of bij de teamleider onderbouw. Wij horen graag!

Brugklasleerlingen Sanne en Kyra hebben de school gecheckt op punten die zij belangrijk vinden.

Klik hier voor Malene       Klik hier voor Niels       Klik hier voor Lieke