Maatschappelijke stage

Alle leerlingen die dit schooljaar in de tweede en vierde klas zitten moeten een maatschappelijke stage lopen. Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 15 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.

Ook op Lyceum de Grundel doen alle 2e- en 4e-jaars een maatschappelijke stage als onderdeel van hun onderwijsprogramma. Dit kan op veel verschillende plekken en op veel verschillende manieren.

Op deze website lees je er meer over: http://www.maatschappelijkestage.nl