Missie

Onze leerlingen ontwikkelen zich tot authentieke jonge mensen met een onderzoekende en onafhankelijke geest, die van betekenis kunnen en willen zijn in een voortdurend veranderende wereld.

Onderzoeken

Wij willen leerlingen vanuit een open, nieuwsgierige blik kennis laten nemen van de wereld om hen heen . Ze kunnen en willen vragen stellen. Ze willen ontdekken. Op onze school ontwikkelt elke leerling zich tot een persoon met een natuurlijke onderzoekende houding.

Onafhankelijk

Onze leerlingen leren hun eigen afwegingen te maken. Ze voelen zich vrij om vanuit kennis en inzicht eigen keuzes te maken.  Daarbij gaat het niet alleen om wat ze kennen en kunnen, maar ook om wat ze ermee doen.

Van betekenis

Onze leerlingen doen er toe. Door hun onafhankelijke en onderzoekende houding kunnen en willen ze het verschil maken. Ze voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor de wereld om zich heen.