Missie - Visie

Selecteer een pagina:

Missie

De missie van Lyceum de Grundel vloeit voort uit de Carmelwaarden, ook wel aangeduid als “Heel de mens” en luidt als volgt:
Onze leerlingen ontwikkelen zich tot authentieke jonge mensen met een onderzoekende en onafhankelijke geest, die van betekenis kunnen en willen zijn in een voortdurend veranderende wereld.

Onderzoekend

Wij willen leerlingen vanuit een open, nieuwsgierige blik kennis laten nemen van de wereld om hen heen. Ze kunnen en willen vragen stellen. Ze willen ontdekken. Op onze school ontwikkelt elke leerling zich tot een persoon met een natuurlijke onderzoekende houding.

Onafhankelijk

Onze leerlingen leren hun eigen afwegingen te maken. Ze voelen zich vrij om vanuit kennis en inzicht eigen keuzes te maken. Daarbij gaat het niet alleen om wat ze kennen en kunnen, maar ook om wat ze ermee doen.

Van betekenis

Onze leerlingen doen er toe. Door hun onafhankelijke en onderzoekende houding kunnen en willen ze het verschil maken. Ze voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor de wereld om zich heen.

Visie

Vanuit deze missie formuleren wij de volgende uitganspunten voor ons onderwijs:

Verwonderen

Ons onderwijs start met verwonderen. Hierdoor raken leerlingen geïnspireerd, uitgedaagd, worden ze in beweging gebracht. Verwondering is het begin van motivatie om met anderen samen aan de slag te gaan. Wanneer er geleerd wordt met plezier, wordt ‘leren’ betekenisvol en dat inspireert. Zo ontstaat een leerattitude vanuit intrinsieke motivatie.

Ondernemen

Verwondering zet aan tot onderzoek en ondernemen: initiatief nemen, doelen stellen en waar nodig bijstellen, je eigenaar voelen van het proces tot je trots bent op het resultaat. We gaan uit van formatief leren, waarbij leerlingen voortdurend uitgedaagd worden zichzelf te verbeteren en zich intellectueel, sociaal, creatief en / of sportief verder te ontwikkelen, waarbij creativiteit en durf tonen, buiten de lijntjes kleuren, uit je comfortzone stappen, wordt gestimuleerd en fouten worden gezien als leermomenten voor de toekomst. In dit proces houden we rekening met verschillen tussen leerlingen en maken we maatwerk (gepersonaliseerd leren) mogelijk. De vaardigheden die essentieel zijn voor de 21e eeuw worden veelvuldig aangesproken en geoefend. Dit formatieve leren, waarbij leerlingen uitgedaagd worden te groeien, zich meer en meer eigenaar te gaan voelen voor hun eigen leerproces en waarbij het proces belangrijker is dan het product, vindt plaats in klassikale lessen, maar ook in andere veilige sociaal- pedagogische omgevingen.

Delen

Het delen van het proces en de resultaten is van belang om anderen te informeren en te inspireren en vindt plaats in een veilige leeromgeving. Terugkoppeling
vindt plaats door docenten én klasgenoten en wordt vastgelegd in een portfolio. Hierdoor wordt het leerproces zichtbaar en wordt zelfreflectie mogelijk. Het mentoraat speelt hierin een belangrijke rol.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld