Nieuws van de decaan

Keuzeformulieren:

In het derde leerjaar van de onderbouw maken de leerlingen een profielkeuze voor de vakken die ze in de bovenbouw gaan volgen. Deze profielkeuze wordt gemaakt aan de hand van de volgende keuzeformulieren:

- Keuzeformulier havo

- Keuzeformulier atheneum

- Keuzeformulier gymnasium

Doorstroomlijsten:

Voor het kiezen van een vervolgopleiding vanuit 5 havo en 6 vwo kan er gebruik worden gemaakt van de volgende doorstroomlijsten:

- Doorstroomlijst havo -> hbo

- Doorstroomlijst vwo -> hbo

- Doorstroomlijst vwo -> wo

    Belangrijke sites