Ons onderwijs

Lyceum de Grundel is een school met onderwijs voor havo, atheneum en gymnasium.

Onderbouw havo, atheneum en gymnasium

De onderbouw duurt drie jaar. Alle tijd om voor de Tweede Fase de juiste richting te kiezen. Het eerste jaar zitten de leerlingen in een havo/atheneum-klas, een atheneumklas of een gymnasiumklas. Bij de plaatsing is het advies van de basisschool leidend. In goed overleg met ouders is er ook ruimte voor eigen voorkeuren. Leerlingen met bijzondere talenten geven we graag extra uitdaging. Zo kunnen jongeren met een passie voor sport terecht in onze sportklas. Voor meer- en hoogbegaafden is er het Ingeniumproject.

Sommige leerlingen weten al snel of ze voor havo of atheneum kiezen. Anderen hebben meer tijd nodig. Dat kan bij ons. Deze leerlingen blijven gewoon nog een jaar langer in een gemengde havo/atheneumklas, totdat ook zij de beste route hebben gevonden voor de bovenbouw. Decanen helpen ouders en leerlingen bij het maken van belangrijke keuzes in de schoolloopbaan. Alles ter voorbereiding op een geslaagde opleiding, een passende vervolgstudie en een mooie toekomst.

Tweede Fase

De Tweede Fase duurt twee jaar op het havo en drie jaar op het vwo. Gaandeweg werken de leerlingen steeds zelfstandiger en worden ze meer zelf verantwoordelijk voor hun leerresultaten. Dit onder meer met het oog op hun vervolgstudie, waar van studenten eveneens een zelfstandige werkhouding verwacht wordt. Natuurlijk is het leren omgaan met meer zelfstandigheid een geleidelijk proces en onze docenten begeleiden de leerlingen daarin.

In de Tweede Fase volgen leerlingen niet meer allemaal hetzelfde programma. De leerlingen kiezen een profiel dat het best bij hun talenten en interesses aansluit. Ze kunnen kiezen uit:

  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.

Het gymnasium maakt deel uit van het vwo. Het verschil met het atheneum is dat je Latijn, Grieks of allebei in je vakkenpakket hebt. Ook krijg je geen ckv (culturele en kunstzinnige vorming). Taal en cultuur zijn op het gymnasium namelijk samengevoegd in de vakken Latijnse Taal en Cultuur en Grieks Taal en Cultuur. Nog een verschil is dat je een speciaal gymnasiumdiploma krijgt. En uiteraard is de Romereis (5e leerjaar) specifiek bedoeld voor gymnasiasten.