Visie

Onze visie op onderwijs wordt dan ook gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:

Verwonderen

Ons onderwijs start met verwonderen.  Hierdoor raken leerlingen geïnspireerd, uitgedaagd, worden ze in beweging gebracht. Verwondering is het begin van motivatie om met anderen samen aan de slag te gaan.

Ondernemen

Verwondering zet aan tot onderzoek en ondernemen: initiatief nemen, doelen stellen en waar nodig bijstellen, je eigenaar voelen van het proces tot je trots bent op het resultaat.

Delen

Een mooi resultaat dat behaald wordt met medeleerlingen en docenten, wordt gedeeld, om anderen te informeren en te inspireren.